Before I was only a learner,
now I’m the master!

Mästarprogrammet

Alla vill faktiskt inte vara chefer. Faktum är att väldigt manga väldigt kompetenta människor fullkomligt HATAR att attestera tidsrapporter, sitta på möten, eller producera excelfiler. Men de har fortfarande en stor passion för att utveckla, uppmuntra och coacha sina kollegor. Den saken har vi tagit fasta på och skapat Mästarprogrammet, där våra seniora medarbetare får möjlighet att hjälpa och stötta kompetensfortbildningen hos övriga.

På våra konferenser avsätts tid till Mästarprogrammet, där varje Mästare får samla sina lärjungar och helt efter eget huvud skapa övningar, diskussioner, get-togethers, armborstbyggen, eller bara kravlöst häng för att lyfta högt och lågt och dela erfarenheter.

Mästarna är ett oerhört kraftfullt verktyg hos oss. Det är de som sitter på den stora kunskapen i vad som händer därute I den stora verkligheten, och hjälper konsultcheferna att ytterligare gräva fram det där lilla guldkornet hos konsulterna som får dem att glimra om än starkare!